De warmte van morgen.

Duurzaam bouwen met ‘De warmte van morgen.’

Afbeelding duurzaam huis op een groen blad.jpg

Persbericht 30-10-2017

Wie duurzaam wil bouwen, wil een huis met een verwarmingssysteem dat voldoet  aan de eisen van
morgen. Speedheat Nederland levert al 20 jaar het meest energie-efficiënte warmte-afgifte-systeem
dat bestaat. Nu er inmiddels ook steeds meer en betere manieren komen om zelf energie op te
wekken, heeft Speedheat de sleutel in handen voor het meest duurzame en betaalbare warmteconcept
op de markt. Reden voor de introductie van een nieuwe pay-off: de warmte van morgen.

Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Maar hoe verwarmen we in de toekomst onze huizen? Welke
energiebronnen gebruiken we en welke eisen stellen we aan ons warmtecomfort? Er zijn verschillende
systemen op de markt, op basis van verschillende energiebronnen, gekoppeld aan afgiftesystemen die niet
met elkaar matchen. Hoe kies je nu uit het aanbod van nu met de oplossing van morgen? Op zoek naar het
meest duurzame warmteconcept is het zaak te letten op de energiebron, warmte-afgiftesysteem en warmteverlies.
 Totaalrendement: de warmtepomp met watervloerverwarming

Duurzaam bouwen? Dan is de warmtepomp al snel in beeld als alternatief voor de CV-ketel: aan te sluiten op
de traditionele watervloerverwarming en/of radiatoren, en het rendement als warmteopwekker is vele malen
hoger dan een gasgestookte CV-ketel: circa 300%. Omdat er echter veel warmte verloren gaat in het
warmteafgiftesysteem (maximaal rendement 40%), is het totaalrendement niet meer dan 120%. Dit is overigens
het maximale rendement in ideale omstandigheden en zal meestal dus lager uitvallen.

Totaalrendement: elektrische verwarming

Elektrisch verwarmen valt, vanwege het lage rendement van het stroomnet, in EPG berekeningen al snel
weg als optie: elektriciteit via het stroomnet is verre van duurzaam met een rendement van zo’n 40%. Wie
echter kiest voor zijn eigen duurzame energiebron zoals PV panelen of windturbine, kan de opgewekte
energie met 100% rendement afgeven via elektrische verwarming. Het totaalrendement kan hiermee
oplopen tot 135% van het rendement van een gasgestookte CV ketel. En dit is grotendeels onafhankelijk
van omstandigheden.
 Elektrisch: onder aan de streep voordeliger!

Tegen elektrisch verwarmen zijn veel vooroordelen. En elektrische verwarming aangesloten op het stroomnet
is inderdaad niet duurzaam. Maar aangesloten op PV panelen is het 100% duurzaam en als totaalsysteem
fors goedkoper dan bijvoorbeeld de warmtepomp. De investeringskosten liggen al snel 10.000 lager voor een
complete woning, en over 30 jaar genomen is het verschil een vergelijkbaar bedrag Wat hier ook meespeelt is
het feit dat elektrische verwarming eenvoudig geen vervanging of onderhoudskosten kent.

Duurzaam bouwen: warmteverlies

Waarom kiezen niet meer mensen dan voor deze oplossing? Het antwoord is eenvoudig: de meeste mensen
benaderen duurzaam bouwen verkeerd. Je kunt niet alleen de CV vervangen, er moet een nieuw ontwerp
komen: met duurzame energiebron, efficiënt warmteafgiftesysteem en minimaal warmteverlies. Met isolatie,
warmte terugwinning en slimme ventilatie: alleen de warmte die je verliest, hoef je op te wekken. Door deze
stap niet te zetten, wordt in de berekening gerekend met een te hoge en onhaalbare energiebehoefte.
 De warmte van morgen

Zowel bij nieuwbouw als renovatie neemt de wens toe bij opdrachtgevers om daadwerkelijk duurzaam te bouwen.
Speedheat heeft de missie meer opdrachtgevers, aannemers, architecten en installateurs te overtuigen en
ondersteunen met feitelijke kennis en informatie. Daartoe werken we al enkele jaren samen met Bouwvisie
Bouwadvies, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat alle rendementen heeft onderzocht en
berekeningen uitgewerkt. Onze onderzoeksresultaten zijn op te vragen via bouwvisie.