Elektrische verwarming in nieuwbouw

Wilt u elektrische verwarming in uw nieuwbouwwoning? Met Speedheat weet u precies waar u aan toe bent en uw aannemer ook. Om te zorgen dat de energieprestatie van uw woning voldoet aan de norm voor de bouwvergunning, berekent de bouwer dit aan de hand van gegevens uit de databank van het BCRG (voorheen ISSO). Speedheat is hierin als de eerste elektrische verwarming in Nederland opgenomen! Om aan te tonen dat Speedheat aan alle (huidige én toekomstige) eisen van het Bouwbesluit voldoet, hebben we onze elektrische verwarming uitgebreid laten testen door onafhankelijke partijen.

Misschien heeft u nog nooit van BCRG gehoord, maar voor professionals in de nieuwbouw (aannemers, architecten, projectontwikkelaars en installateurs) is de Databank met Gecontroleerde Kwaliteits- en Gelijkwaardigheidsverklaringen van Bureau CRG een begrip. Hierin staan de gegevens van producten en systemen die in de bouw of installatiesector worden toegepast. Deze zijn getoetst in een gecontroleerde omgeving om na te gaan of ze voldoen aan de steeds hoger wordende normen in het Bouwbesluit op het gebied van duurzaam energieverbruik en energiebesparing (voor zowel nieuwbouw als renovatie).

Energieprestatienorm in nieuwbouw Sinds 1995 was de EPC met de onderliggende norm NEN 7120 de wettelijke indicator voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen. Vanaf 1 januari 2021 moeten deze volgens de NTA8800 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG). Met deze eisen wil de overheid nieuwbouw energiezuiniger en daarmee duurzamer maken. Daarbij spelen de energiebehoefte, dus de hoeveelheid energie dat een gebouw nodig heeft voor verkoeling en verwarming, en de bron van die energie een belangrijke rol. Zo mag maar een klein percentage van de benodigde energie afkomstig zijn uit fossiele bronnen en dient het overige verbruik uit hernieuwbare energie te bestaan. Onze opname in de database van BCRG bewijst dat u met Speedheat elektrische verwarming een nieuwbouwwoning kunt realiseren die aan alle eisen voldoet: all-electric en zelfs een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) is mogelijk.

Elektrische verwarming in nieuwbouw
Het Speedheat verwarmingssysteem is sinds oktober 2015 opgenomen in de BCRG databank. Daartoe is ons product door een onafhankelijk onderzoeksbureau getest en vervolgens is een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld. Op basis van gelijkwaardigheid aan andere systemen kan het Speedheat verwarmingssysteem worden berekend in de verschillende rekenprogramma’s die worden gebruikt bij het ontwerp van een nieuwe woning of gebouw. Dit houdt in dat Speedheat elektrische verwarming wordt gezien als een volwaardig verwarmingssysteem dat in alle opzichten voldoet aan de strenge BENG eisen. 

Gelijkwaardigheidsverklaring doet Speedheat nog te kort!
De gelijkwaardigheidsverklaring bewijst niet alleen dat Speedheat elektrische verwarming geschikt is voor nieuwbouw. Hierin wordt ook het rendement van het systeem vergeleken met een 100%-norm. Als eerste elektrische vloerverwarming in de databank, zijn wij ondergebracht in de categorie vloerverwarming. Ons rendement is echter 40% hoger dan het hoogste rendement van watervloerverwarming (95%)! Dit zorgt ervoor dat de gemeten prestatie van ons systeem niet volledig in de berekeningen tot uitdrukking komt waar met max. 100% gerekend wordt. In werkelijkheid is ons systeem dus nog veel energiezuiniger dan in de berekeningen.

Wilt u advies over elektrische verwarming in uw nieuwbouw woning? Neemt u dan contact op met een Speedheat warmte-adviseur in uw regio. Hij kan u adviseren en geeft u de oplossing die is afgestemd op uw wensen. U kunt natuurlijk ook een vrijblijvende offerte aanvragen bij Speedheat Nederland.

Op de website van BCRG vindt u aanvullende documentatie over ons verwarmingssysteem met betrekking tot het afgifterendement volgens de richtlijnen NTA8800 en ISSO-publicatie 82.1 voor woningbouw.