Gelijkwaardigheidsverklaring

Omschrijving

Het Bureau voor Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) hanteert een database waar bedrijven in opgenomen zijn die een gelijkwaardigheidsverklaring hebben ontvangen.

Zo is Speedheat ook in deze database opgenomen met haar elektrische vloerverwarming. Via het klimaatkameronderzoek van PEUTZ is aangetoond dat het afgifterendement van het systeem vervangen kan worden van de forfaitaire rekenwaarde voor vloerverwarmingssystemen van de NTA8800. Er is sprake van een snellere en effectievere warmteoverdracht.