Pagina afbeeldingen
Vloertemperatuurverschil Speedheat elektrische vloerverwarming
Vloertemperatuurverschil Speedheat elektrische vloerverwarming

Minder vermogen per meter: ja, zeker is dat beter!

 

Het vermogen van het Speedheat verwarmingselement is met 6 of 8 Watt per meter (W/m) ruim de helft lager dan de gemiddelde 16 W/m in de markt. We leggen graag uit waarom. Bij elektrische vloerverwarming geldt: hoe hoger het vermogen per meter verwarmingselement, hoe groter de onderlinge afstand waarmee je het element moet aanleggen. Omdat die afstand vaak vastligt wordt in de praktijk al snel te veel vermogen geïnstalleerd. Is dat erg? Ja, het zorgt voor een ongelijkmatige opwarming. Dat is slecht voor de woonvloer (PVC, parket, laminaat), biedt ook minder woon- en warmtecomfort en heeft onnodige gevolgen voor de aansluitingen in de meterkast.

 

Als je kiest voor elektrische verwarming bereken je eerst hoeveel vermogen je nodig hebt. Dat hangt af van je warmtebehoefte, die je bepaalt aan de hand van de (laagste) buitentemperatuur, de grootte van je woning en de mate van isolatie. Bij vloerverwarming wordt je warmtebehoefte teruggerekend naar het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak. Door betere isolatie is de hoeveelheid warmte die nodig is steeds lager geworden. In veel gevallen ligt dit tussen de 50-70 Watt per vierkante meter (W/m²) en zelfs lager. De meeste merken in de markt kunnen dat lage vermogen niet leveren. 

 

Veel typen vloerverwarming leveren te veel vermogen!

Om de gevolgen uit te leggen, starten we met een technisch verhaal. Het verwarmingselement wordt in principe met een bepaalde onderlinge afstand (in lussen) geïnstalleerd. Hoe hoger het vermogen per meter is van het systeem, hoe breder de draadafstand moet zijn want anders wordt het vermogen per m² veel te hoog. En daar zit het venijn van een systeem met een hoog vermogen per meter: in vergelijking met Speedheat is de lengte van zo'n systeem de helft minder, de draadafstand wordt bij de installatie veel breder en de warmteontwikkeling van het element onder je vloer is veel hoger met alle risico's van dien voor je vloer. Door de grote afstand tussen de lussen wordt de vloer ongelijkmatig warm. De grafiek hiernaast laat de verschillen zien. 

 

Meer vermogen, onnodige problemen

Omdat men toch graag de hele vloer wil verwarmen, wordt in de praktijk dus eenvoudigweg te veel capaciteit geïnstalleerd: meestal wordt dit type verwarmingselement met hoog vermogen per meter op mat geleverd en ligt de afstand tussen de lussen al vast als je het koopt. Het te hoge vermogen is niet alleen onnodig, maar kan ook nog eens problemen opleveren met je vloer en in de meterkast: niet zelden is de aansluitwaarde in de meterkast te laag en moet er een extra groep worden aangelegd!

 

Speedheat: meer lengte = meer lussen = meer wooncomfort én dunner element!

Al jaren kiest Speedheat bewust voor een lager vermogen per meter. Het grote voordeel: wij kunnen twee keer zoveel element installeren bij dezelfde warmtebehoefte! Daardoor worden de vloer en de hele ruimte veel gelijkmatiger opgewarmd. De Speedheat installateur bepaalt bovendien de afstand tussen de lussen zelf. Hij berekent de warmtebehoefte van het vertrek, bepaalt zelf welk type element, met welke onderlinge elementafstand rekening gehouden moet worden en hij installeert dat op maat. Bijkomend is ons laagvermogen verwarmingselement veel dunner en ligt het dichter aan het oppervlak.

 

Dunner element: sneller en egaler opwarmen

- Een dunner element ligt dichter aan het oppervlak (snellere opwarming, minder egaline nodig).

- Egale vloertemperatuur (zie grafiek).

- Gelijkmatiger spreiding van warmte in de vloer én in de ruimte, en daardoor meer wooncomfort

- Een lagere aansluitwaarde per vertrek/woning en dus andere (lagere!) eisen voor de meterkast (meestal is 3 x 25Amp voldoende voor een gehele woning).

 

Waarom kiest men dan toch voor een hoger Wattage?

Over het algemeen is men vaak onvoldoende op de hoogte van de technische verschillen tussen de diverse systemen en de gevolgen ervan. Er wordt vooral gekeken of het vermogen per vierkante meter voldoende is. Het vermogen per strekkende meter wordt door de fabrikanten niet gecommuniceerd, dit moet je zelf terugrekenen. Een hoog wattage is ook geen verkoopargument: het is vooral een voordeel voor de fabrikant, die de helft minder materiaal nodig heeft en het systeem tegen een relatief lage prijs kan aanbieden.

 

Lager vermogen per meter: behoud van uw vloer

Niet iedere vloer kan warmtepieken tot 55 °C aan. Sterker nog, een houten, laminaat of PVC-vloer mag in principe op zo’n verwarmingssysteem niet worden aangebracht. Voor houten vloeren, of andere vloeren die gaan ‘werken’ door temperatuurverschillen is het veel beter als de vloer zo gelijkmatig mogelijk wordt verwarmd. Een lager vermogen per meter element gecombineerd met een kleine elementafstand voorkomt niet alleen allerhande klachten en problemen, het zorgt ook voor een langere levensduur van de woonvloer.

 

Lager vermogen per meter: lagere aansluitwaarde meterkast

Dan nog even over de meterkast. We nemen als voorbeeld een appartement met 80 m² vloerverwarming:

• Met een Speedheat element van 6 W/m (8 cm lusafstand) is het vermogen 75 W/m²

• Met een verwarmingselement van 15 W/m (10 cm lusafstand) is het vermogen 150 W/m²

Voor de totale woning heeft Speedheat dus 80 x 75 = 6.000 W nodig (26 Amp). De andere verwarming heeft 80 x 150 = 12.000 W nodig (52 Amp). Speedheat kan gemakkelijk gedeeld worden met een enkel fase kookgroep, maar in het tweede geval moet de meterkast worden aangepast naar 3 fasestroom (3 x 40 Amp).

 

Wilt u meer weten over de technische voordelen van laag vermogen verwarming? Neem gerust vrijblijvend contact op met Speedheat Nederland.