Kan Speedheat worden aangelegd in een nieuwbouwwoning?

Het Speedheat verwarmingssysteem is zeer geschikt voor nieuwbouwwoningen. Allereerst maakt Speedheat geen gebruik van gas of fossiele brandstoffen, enkel elektriciteit. Kiest u voor groene stroom, bent u ook nog goed bezig voor het milieu. Sinds juli 2017 worden er geen vergunningen voor een gasaansluiting verleend aan nieuwbouwwoningen, hierdoor moeten nieuwbouwwoningen op zoek naar een alternatieve manier van verwarmen. Het elektrische verwarmingssysteem biedt hierin de oplossing voor zowel boven- als benedenverdieping. Lees hier meer over Speedheat in de nieuwbouw.

Voldoet Speedheat aan de bouwnormen voor nieuwbouwwoningen?

Het verwarmingssysteem door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaring (BCRG, voorheen bekend als ISSO) gelijkwaardig verklaard, dit houdt in dat ons verwarmingssysteem mag worden opgenomen in rekenprogramma’s die helpen bij het berekenen van de EPC waarde. Uit onafhankelijke testen is gebleken dat het verwarmingssysteem positief is ontvangen en voldoet aan de huidige bouwnormen zoals een EPC-waarde die kleiner is dan 2.

Voldoet Speedheat aan de EPC norm?

Het verwarmingssysteem van Speedheat staat geregistreerd in de BCRG-databank, dit betekent dat ons systeem een gelijkwaardigheidsverklaring heeft ontvangen. Eén van de belangrijkste bijdrages aan deze verklaring is dat ons systeem voldoet aan de huidige bouwnormen, waaronder een EPC < 2. Speedheat is opgenomen in alle berekeningsprogramma’s voor de bouw die nodig zijn voor uw vergunning aanvraag.