Algemene voorwaarden

Verkoop, levering, plaatsing en betaling geschieden volgens de hieronder genoemde algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Speedheat Nederland B.V (en de franchisenemers handelend onder de naam) , gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 8 maart 2002 onder nr. 31/2002..

Op deze pagina kunt u onze actuele algemene voorwaarden als pdf downloaden. Het bestand opent zich in een nieuw venster.