De warmte van morgen.

Testresultaten

Onderzoeken tonen keer op keer aan dat Speedheat ontzettend snel, veilig en betrouwbaar is en een lange levensduur kent. Tijdens een recent klimaatkameronderzoek (vergelijk gebaseerd op 4 uur gebruik) is bewezen dat Speedheat 15x sneller opwarmt dan conventionele watervloerverwarming. Dit resulteert in 66% besparing op het gemeten energieverbruik. Het Speedheat principe met vloeropbouw resulteert daarmee in een 3,33 keer beter rendement vergeleken met watervloerverwarming. En waar we het meest trots op zijn: onze klanttevredenheidsscore van 9,3!

Het Speedheat principe met vloeropbouw resulteert in een 3,33 keer beter rendement vergeleken met watervloerverwarming. Logisch: hoe langer er moet worden opgewarmd, hoe meer energie er in een systeem gebracht moet worden. Maar wat zegt dat nou? Om in concrete voorbeelden te spreken: Speedheat warmt een vloer (aanvangstemp 16°C ) 4 °C op in ongeveer 16 minuten. Willen we een vloer van 15 naar 21°C opwarmen dan is de vloer ca. binnen 20 - 30 minuten op de gevraagde temperatuur. En dat doet niemand ons na! Het betekent ook dat uw vloer niet warm hoeft te blijven als u buiten de deur bent; u kunt kort voor thuiskomst de verwarming inschakelen en dus fors energie besparen.

Gelijkwaardigheidsverklaring 2015

Onderzoeksbureau PEUTZ heeft in augustus 2015 een gelijkwaardigheidsverklaring afgegeven waarbij het energieverbruik, rendement en warmteafgifte zijn gemeten. In het voorafgaande onderzoek werd aangetoond dat het systeem vele malen sneller en efficiënter is dan conventionele vloerverwarming op water.

Databank BCRG (voorheen ISSO)

Aansluitend heeft het Bureau College Gelijkwaardigheid Energieprestatie (BCRG) de gelijkwaardigheidsverklaring gecontroleerd en is deze in oktober 2015 opgenomen in de databank van BCRG. (voorheen welbekend als ISSO). Bouw- en Woningtoezicht, vastgoedbeheerders en de EPA-adviseurs maken veel gebruik van de BCRG databank. Opname in de BCRG databank toont aan dat Speedheat als verwarmingssysteem voldoet aan de normen en eisen die er worden gesteld aan het bouwen of verbouwen van energiezuinige woningen volgens het Bouwbesluit.

Naar het oordeel van het College moet het systeem van Speedheat voor de EPC- en Energie-index beschouwd worden als een lokale elektrische verwarming. Het afgifte rendement van het systeem is volgens deze zelfde verklaring 100% omdat het College niet hoger mag waarderen dan 100%. Let wel: de praktijktesten tonen in werkelijkheid aan dat er een afgifterendement is van 135% ten opzichte van andere geteste systemen!

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoeveel energie er nodig is om een woning comfortabel warm te houden. Regel is hoe lager het EPC getal, des te duurzamer het gebouw. Voor 2016 moet de EPC gelijk aan of kleiner zijn dan 0,4. In 2020 wordt 0,2 de norm. Met Speedheat verwarming is het mogelijk om te voldoen aan de EPC norm gelijk aan of kleiner dan (≤) 0,4 (2016 – 2020), maar ook aan die van 2020: gelijk aan of kleiner dan (≤) 0,2.

Internationale Certificering

Download hier onze certificaten als bewijslast dat wij voldoen aan de (internationale) veiligheids- en kwaliteitseisen.

CE - certificaat
DQS - certificaat
IQ - certificaat
Gelijkwaardigheidsverklaring