Ga voor all-electric met zonnepanelen

Met de combinatie zonnepanelen en Speedheat vloerverwarming, eventueel aangevuld met een zonneboiler voor uw warmwatervoorziening heeft u de mogelijkheid om uw huis all-electric te verwarmen. We hebben het zelfs laten uitrekenen door een onafhankelijk bouwfysisch adviesbureau en onderaan de streep is Speedheat op de lange termijn één van de voordeligste oplossingen om uw huis op een duurzame manier te verwarmen. Daarnaast ben u ook nog onafhankelijk van de energieleveranciers en maakt u geen gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Zeker met het oog op de toekomst is Speedheat de warmte van morgen. 

Afbeelding