De warmte van morgen.

Nieuwbouw en Renovatie

In 2015 is Speedheat als eerste verwarmingssysteem in Nederland opgenomen in de BCRG databank (voorheen welbekend als ISSO). Voordat een verwarmingssysteem voldoet aan de eisen om te worden opgenomen in de BCRG databank dient het eerst te worden getest in een gecontroleerde omgeving. Speedheat is met vlag en wimpel geslaagd en na dit succesvolle testtraject nu als enig elektrisch verwarmingssysteem in Nederland opgenomen in alle rekenprogramma’s die een architect, projectontwikkelaar etc. kan gebruiken bij het ontwerpen van een nieuwe woning en of gebouw.

Wat is BCRG/ISSO?

Misschien heeft u nog nooit van BCRG en/of ISSO gehoord maar voor vakmensen in de bouw, zoals aannemers, architecten, projectontwikkelaars, installateurs en woningcorporaties, vastgoedbeheerders, is dit een zeer bekende term. Dat ons systeem sinds oktober 2015 in de BCRG databank is opgenomen, houdt in dat wij sindsdien zijn opgenomen in alle berekeningsprogramma’s voor de bouw. Dat kan, omdat bewezen is dat wij nu en in de toekomst in staat zijn om te voldoen aan de steeds hoger wordende normen van het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten op het gebied van duurzaam energieverbruik en energiebesparing.

Het bewijs dat wij geschikt zijn voor nieuwbouw wordt uitgedrukt in een gelijkwaardigheidsverklaring. Download hier ons certificaat.

Duurzaam verwarmingssysteem

Waarschijnlijk heeft u wel eens van een EPC berekening gehoord. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoeveel energie er nodig is om een woning comfortabel warm te houden. Door steeds strengere eisen op het gebied van energieverbruik, CO2 uitstoot en de zorg voor een schone wereld voor onze kinderen, wordt de EPC norm steeds lager. Met andere woorden, het energieverbruik moet omlaag! Dit bereiken we door een andere manier van bouwen, betere isolatie, innovatieve installaties, duurzaam energie opwekken en ook door anders te gaan verwarmen. Regel is hoe lager het EPC getal, des te energiezuiniger en duurzamer het gebouw.

Op de website van BCRG kunt u aanvullende documentatie downloaden en precies zien waarvoor wij geschikt zijn.

Voor nu en in de toekomst

Voor 2016 moet de EPC gelijk aan of kleiner zijn dan 0,4. In 2020 wordt 0,2 de norm. De EPC wordt berekend met de Energie Prestatie Gebouw (EPG). Wij begrijpen dat het vrij ingewikkeld klinkt en voor een groot deel is dat ook zo. Het belangrijkste is daarom om te onthouden dat het met Speedheat verwarming mogelijk is om nu te voldoen aan de EPC norm gelijk aan of kleiner dan (≤) 0,4 (2016 – 2020), maar ook aan die van 2020: gelijk aan of kleiner dan (≤) 0,2. Samen met onder meer een goede isolatie en duurzame energie opwekking, kunt u met Speedheat een All-electric woning realiseren of zelfs een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).