Elektrische verwarming of watervloerverwarming: wat is het beste systeem?

Elektrische verwarming of watervloerverwarming, dat is al snel de keuze als u overstapt van radiatoren naar een nieuw verwarmingssysteem. De meningen over de beide systemen zijn verdeeld, en wat het ‘beste systeem’ is hangt af van uw gesprekspartner. Wij laten ons liever leiden door gecontroleerde onderzoeken, praktijkresultaten en onafhankelijke berekeningen. Als u de prestaties vergelijkt van Speedheat elektrische verwarming en watervloerverwarming spreken de verschillen boekdelen! Ook het totale kostenplaatje is doorgerekend, wat zonder veel omhaal pleit voor elektrische verwarming boven watervloerverwarming.

Energieprestatienorm: Speedheat elektrische verwarming 40% beter dan watervloerverwarming
Onafhankelijk gecontroleerde onderzoeken tonen aan dat Speedheat elektrische erwarming 135% presteert ten opzichte van de energieprestatienorm, terwijl watervloerverwarming maximaal 95% haalt. Ofwel: met dezelfde hoeveelheid energie leveren wij 40% meer warmte. En dat is logisch: doordat Speedheat bovenop de cementvloer wordt aangelegd en niet in de vloer zoals de leidingen van watervloerverwarming, en er daarnaast geen transportverlies is door leidingen en buizen wordt alle warmte afgegeven aan de ruimte, zonder energieverlies.

Opwarmsnelheid: elektrische verwarming 15x sneller dan watervloerverwarming
Tijdens een recent klimaatkameronderzoek is bewezen dat Speedheat 15x sneller opwarmt. Waar watervloerverwarming er 8 uur over doet om de vloer van 15°C naar 21°C op te warmen, doet Speedheat dat in 20-30 minuten. Belangrijk gevolg daarvan is dat de vloerverwarming niet optimaal warm hoeft te blijven als u buiten de deur bent; u kunt kort voor thuiskomst de elektrische verwarming laten inschakelen en dus fors energie besparen. De klokthermostaten in elke ruimte helpen u om energie te besparen en de temperatuurinstellingen optimaal te regelen naar uw leefritme.

Rendement: elektrische verwarming 333% ten opzichte van watervloerverwarming.
De conclusie van het onderzoek: de snelle opwarmtijd van Speedheat met vloeropbouw resulteren in 66% besparing op het gemeten energieverbruik. Het Speedheat principe met vloeropbouw resulteert daarmee in een 3,33 keer beter rendement vergeleken met watervloerverwarming. Logisch: hoe langer er moet worden opgewarmd, hoe meer energie er in een systeem gebracht moet worden. Een tweede belangrijke conclusie: alle rekenprogramma’s die het energieverbruik berekenen aan de hand van het model van watervloerverwarming doen Speedheat elektrische vloerverwarming ernstig tekort!

[Afbeelding]

A) Traditionele watervloerverwarming opbouw 4 ºC opwarmt in 4 uur ofwel 1 ºC per 60 minuten.
B) Speedheat opbouw de eerste 4 ºC opwarmt in ± 16 minuten, ofwel 1ºC per 4 minuten, daarna schommelt dit tussen 3,7 en 3,9 minuten.

Financieel: elektrische verwarming op korte en lange termijn voordeliger
Met het aangetoonde verbruik van Speedheat als basis hebben we vervolgens de vraag gesteld wat nu de beste investering is: elektrische verwarming van Speedheat of een warmtepomp met watervloerverwarming. Ook dat is doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau op gebied van duurzaamheid. In deze berekeningen is niet alleen gekeken naar energieverbruik, maar ook naar zaken als aanschaf, onderhoud en vervanging na 10 of 15 jaar. Omdat Speedheat geen onderhoud vergt en een huizenleven lang meegaat, maakt dat een enorm verschil op de kosten per jaar! De uiteindelijke conclusie: Speedheat is op korte en lange termijn voordeliger!

Wilt u meer weten over de onderzoeken naar elektrische verwarming en watervloerverwarming? Neemt u dan contact op met Speedheat Nederland. Op aanvraag kunnen wij u meer informatie toezenden over deze onderzoeken en de resultaten.